Skensta.com

Musik för piano och orgel

 

Kyrkorgel - Det kompletta instrumentet

Inget instrument är så omfattande i sin tekniska uppbyggnad och till sin storlek som en kyrkorgel. Kyrkorgel, eller piporgel, är en mycket gammal uppfinning. Den första orgeln skapades i Alexandria 250 år f.Kr. Principen i denna orgel är lika som dagens mekansika orglar, men givetvis så skiljer det sig mycket i tekniken. På 700-talet blev orgeln ett mer etablerat instument i Europa, och framme vid 1200-talet så fanns det en orgel i varje större katedral. På 1400-talet hade orgeln flyttat in även i det flesta kyrkor. Under renässansen så utvecklades orgeln både vad gäller dynamik och stämmor. Denna utveckling fortsatte sedan under barocken och romantiken. Idag byggs många orglar med ny teknik med elekronisk styrning från klaviaturen och högtalare, ev. i kombination med pipor, bakom en fasad som liknar piporgeln. Här är det givietvis upplagt för två läger vad gäller om man skall gilla denna utveckling eller inte, men t.ex den nya orgeln i Tröno kyrka är ett fantastisk bevis på att den nya tekniken ger ett strålande resultat.

Här finns noter att ladda hem.

Här finns också exempel på musiken i mp3-format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2007 skensta.com Per Uddén