Skensta.com

Musik för blandad kör

Ulrika Eleonora Kyrkokör, foto Berndt Häggbom.

 

Sakral musik

Jag skriver gärna musik för fyra stämmor. Flera av dessa stycken har framförts i kyrkor runt om i Hälsingland. Tack vare min inspiratör och mentor Berndt Häggbom så har mitt intresse för denna typ av musik ökat med åren.

Här finns noter att ladda hem med kompletta arrangemang. Några stycken finns även som mp3-filer för provlyssning.

 

Profan musik

Jag skriver även en del körmusik med modernare snitt, och arrangerar gärna populärmusik för blandad kör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2007 skensta.com Per Uddén